Bilgilendirici web sitesi
LIFE TRAINING INSTITUTE
comments@caseforlife.com

Görsel Kanıt 

Doğmamış Olanın İnsanlığı ve Kürtajın İnsanlık Dışılığı


Doğumdan Önceki 20 Haftalık Ceninin Resmi

Ek Doğum Öncesi Fotoğrafları

Kürtaj savunucuları, kürtaj yapılan ceninlerin resimlerinin gösterilmesine açıkça karşı çıkarlar. Bu tür resimler, onları, yapmak istemedikleri şeyleri yapmaya zorlar…… masum yaşamın katledilmesini savunmak.

Ama bir gazetede köşe yazarı olan Naomi Wolf'un kürtaj öncesi hakları konusundaki sözleri üzerinde düşünün: “Seçim yapma lehinde olan hareket, yaşam lehinde olan kişilerin rahatsız edici resimlerini bize göstermelerini genellikle saygısızlık olarak addeder….. [Ama] eğer resimler gerçek ise, yaşam lehinde olan kişilerin kötü ve iğrenç resimleri gözler önüne semelerinin kötü ve iğrenç olduğu hükmünü nasıl verebiliriz? Gerçeğin, rahatsız edici bir üslup içinde bulunduğu konusunda ısrar etmek, iki yüzlülüğün en üst derecesidir.”

Uyarı: Kürtaj resimleri

Video ve şekiller rahatsız edicidir

 
 
©2009 - 2016 - Scott Klusendorf - All Rights Reserved.